0252 23 18 05

Bestuursaansprakelijkheid ook verzekerd onder de WBTR?

Plaatsingsdatum: 22-07-2021

 Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Centraal Beheer en de HLT-gemeentes laten weten dat denieuwe wetgeving geen invloed heeft op de dekking van de vrijwilligersverzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijft de aansprakelijkheid van de bestuurder op basis van wet- en regelgeving dekken. De wet wijzigt, de polis volgt deze wetswijziging.

 Als een bestuurder zich niet houdt aan de regels van de WBTR en dat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid, dan is in VNG Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder secundaire dekking (vangnet) geregeld voor bestuurdersaansprakelijkheid. Doel is, waar mogelijk, de vrijwilliger niet in de kou te laten staan.

De gemeente adviseert wel om problemen te voorkomen en aandacht te besteden aan deze wet. Regel een goede vastlegging. Voorkom een ondoorzichtige administratie of onduidelijke financiële transacties, ook bij vrijwilligerswerk!

Voor een toelichting, kijk op de website van Centraal Beheer: Vrijwilligers - Centraal Beheer,  bij ‘Veelgestelde vragen op een rij’, tabblad ‘Over bestuurdersaansprakelijkheid’.

Contact over de vrijwilligersverzekering? Kijk op de website van de gemeente (https://www.teylingen.nl/zorg/vrijwilligersverzekering).