Cursus - Training Vertrouwens Contact Persoon in 1 dag
Omschrijving:

Je leert over grensoverschrijdend gedrag en over jouw rol en je taken. En ook over wat niet bij de functie hoort.

Je oefent met gesprekken en casussen.

Na afloop ontvang je een certificaat.

De VertrouwensContactPersoon (VCP) biedt een luisterend oor voor iedereen bij je organisatie die te maken heeft met over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. De VCP gaat in gesprek, denkt mee en verwijst eventueel door. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen met preventiebeleid, zoals een gedragscode.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • grensoverschrijdend gedrag, wat is het?
  • rol, taken én grenzen van de VCP
  • voeren van gesprekken en gesprekstechnieken - casussen
  • je zichtbaarheid in de organisatie
  • hoe vinden mensen je als VCP?
  • samenwerking met bestuur m.b.t. preventie (gedragscode, aannamebeleid)
Doelgroep en kosten
Bestuur / Organisatie, Vrijwilligers
Voor VertrouwensContactPersonen bij een vrijwilligersorganisatie of van plan dat te worden.
0
geen kosten
Gegevens
14-06-2024
9.30 - 16.00 uur
Utrecht (adres na aanmelding)
Beheer