0252 23 18 05
E-learning - Vrijwilligers in mijn organisatie - Inspirerend leiderschap
(Deze cursus is niet meer actueel)
Omschrijving:

Aan de hand van deze e-learning kunnen vrijwilligers of professionals die leiding (willen) geven aan vrijwilligers hun persoonlijke leiderschaps versterken.

Programma
  • kennismaking met een aantal kenmerken van persoonlijk leiderschap
  • bewustworden van wat je nodig hebt om jouw persoonlijk leiderschap te versterken
  • zicht krijgen op de manier waarop je op een inspirerende wijze leiding kunt geven aan de vrijwilligers in jouw organisatie.

Het doorlopen van de e-learning beslaat 20 tot 30 minuten. Door middel van interactieve vragen word je door de lesstof geleid. De module wordt afgesloten met een quiz waaruit je inschatten in hoeverre je de lesstog beheerst.

Doelgroep en kosten
Vrijwilligers, Bestuur / Organisatie, Buurtbewoner
vrijwilligers en beroepskrachten die leiding willen geven aan vrijwilligers
0
Gegevens
eigen tijd
thuis