Organisaties

ActiVite

Informatie over deze organisatie
  • postbus 149
  • 2350AC   Leiderdorp
  • 071-5161415
  • ActiVite verleent de zorg en hulp waar mensen aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening. We hebben het dan over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verschillende subsidieregelingen. Daarbij zorgen we ervoor dat de financiële middelen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg. Wij werken gewetensvol en initiatiefrijk, dus steeds met aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte van de klant. Dit betekent dat wij oog hebben voor de eigen identiteit van de mens en respectvol omgaan met tradities en familiebanden.
Beheer