0252 23 18 05
Informatie voor organisaties en vrijwilligers

Op deze pagina vind je informatie die van belang zijn voor zowel vrijwilligersorganisaties als (toekomstig) vrijwilligers. Is het toch niet helemaal duidelijk? Neem dan vooral contact met ons op.

Bekijk het onderstaande menu voor alle onderwerpen. Klik op het onderwerp dat jou interesseert, je krijgt dan gelijk de juiste informatie te zien.

 

Dit is waarom bestuursleden wel komen! 

Wie bestuursleden zoekt kan wel wat goede hulp gebruiken. Veel organisaties vinden het lastig geschikte opvolgers te vinden. 

Heleen van Egmond van de Happy Volunteer heeft zich gespecialiseerd in tips en trainingen voor vrijwilligersorganisaties. Op haar site heeft ze ook een lezenswaardige blog over het vinden van bestuursleden. Belangrijkste tip: vertel (met passie) wat het bestuurswerk zo de moeite waard maakt. 

Zelf werd ze geïnspireerd door de volgende quotes: “Het is gewoon mooi om een club vooruit te kunnen helpen.” “Je zet je in en krijgt ook echt dingen gedaan.” “Je kunt er veel van leren.” 

Meer tips lezen van Heleen van Egmond? Klik hier

 

Ook de Zonnebloem geeft op haar site een reeks tips om bestuursleden te werven. Hun belangrijkste punten: denk goed na waar mogelijke kandidaten zijn te vinden (bijvoorbeeld mensen uit de politiek), benader hen actief (hen vragen benadrukt dat ze het kunnen) en denk niet voor een ander ("zal wel te druk zijn").

 

En als laatste wat suggesties uit de wereld van patientenorganisaties, op de site van PGO-Support. Andere core-business dan de meeste vrijwilligersorganisaties in Teylingen, maar de tiops zijn net zo waardevol. Doe er je voordeel mee!

 

Blijf vooral positief in je werving. En luister goed naar reacties van mensen die je vraagt, want daar kun je weer van leren voor een volgende kandidaat. 

 

Waarom zou jíj nou vrijwilligerswerk gaan doen?

Mensen gaan om allerlei verschillende redenen vrijwilligerswerk doen. Er is vast wel iets bij, wat bij jou past.

 • Uit idealisme. Iets kunnen verbeteren aan de wereld. Bijvoorbeeld milieu, levensomstandigheden van groepen mensen, belangenbehartiging, allerlei werkgroepen (Fair Trade, dementie, adviesraad, ..).
 • Omdat jouw werkgever daar gelegenheid voor geeft. Bedrijven doen zo aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Iets doen voor een ander, meestal in direct contact met die ander; de ander heeft een gezicht. Bijvoorbeeld voor iemand boodschappen doen, maatje zijn, gastvrouw zijn in een ontmoetingsgroep, een ander of anderen blij maken, opvrolijken, uit isolement halen. Of de leefsituatie van een ander verbeteren.
 • Jouw talent inzetten voor een ander: bijvoorbeeld als financieel expert, of iemand met zorgervaring, of vanuit je werksituatie buddy zijn voor een jongere.
 • Omdat het zo hoort (van huis uit, vanuit de kerk, ..): iedereen moet iets doen voor de maatschappij.
 • Zelf ergens bij horen, deel uitmaken van een groep of een gemeenschap. Maar ook kleiner: gezelligheid met de groep van vrijwilligers waar je mee samenwerkt. Anderen die blij zijn dat je er ook bent. Of gewoon een groep van gelijkgestemden, vrienden die hetzelfde leuk vinden.
 • Voorkomen van vereenzaming of negatieve gevoelens: door contacten op te zoeken minder alleen zijn, een reden hebben om de deur uit te gaan. Er is iemand die op je wacht.
 • Gewaardeerd worden om wat je doet, toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld door je rol in de groep, jouw talent, de uren die je kunt besteden voor de club, het verschil dat je maakt voor een ander.
 • Verbeteren van je CV: vaardigheden opdoen of verbeteren, relevante ervaring opdoen, netwerk vergroten, aantoonbaar maatschappelijk bezig, ….
 • Iets nieuws leren: iets anders doen dan je al kan, of iets wat je kunt verder ontwikkelen.
 • Een zakcentje verdienen: je mag per jaar 1800 euro belastingvrij vrijwilligersvergoeding ontvangen en dit bedrag is ook vrijgesteld voor de uitkering (mits in overleg met de uitkeringsinstantie).
 • Je hobby kunnen doen.  Gewoon mogen doen wat je het allerleukste vindt. Bijvoorbeeld tuinieren, of klussen, of lesgeven, brandje blussen, sportief bezig zijn, …….
 • Omdat vrijwilligerswerk heel leuk kan zijn!

En waarschijnlijk kun je voor jezelf ook nog heel andere redenen verzinnen.

 

Vrijwilligerswerk en belasting

De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is in 2021 verhoogd naar € 1.800 per jaar.

De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is geen betaling voor het doen van. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Als het totaal bedrag van vergoedingen (financiëel en in natura) onder de €180 per maand en €1.800 per jaar blijft, zijn bewijzen dat de vrijwilliger deze kosten daarwerkelijk heeft gemaakt niet nodig en hoeft ook geen belasting betaald te worden over de vergoeding.

 

Het grote voordeel van deze regeling: Zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeven zowel vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger deze onkosten niet aan te tonen. Zij hoeven hiervoor geen administratie bij te houden, dus geen bonnetjes of urenadministratie, en de ontvangen bedragen hoeven zij ook niet door te geven aan de Belastingdient.

 

De vrijwilligersregeling is een vergoeding van alle gemaakte onkosten, dus inclusief reiskosten en vergoedingen in natura. Ook maakt het niet uit of je deze onkosten bij verschillende organisaties hebt gemaakt. Zodra het totaal aan vergoedingen een van de maximale bedragen van €180 per maand en €1.800 per jaar overschrijdt, is de vrijwilligersregeling niet meer van toepassing, dat heeft consequenties.

 

Wie betaalt de vergoeding?


De vrijwilligersorganisatie waar de vrijwilliger werkzaam is, betaalt de vrijwilligersvergoeding of een andere onkostenvergoeding. De organisatie is echter niet verplicht om een vergoeding te betalen. Als alternatief kan een organisatie de mogelijkheid bieden de vergoeding aftrekbaar te maken. De vrijwilliger heeft dan ook geen recht op een vergoeding. Wel vinden veel vrijwilligersorganisaties het principieel wel zo netjes als de vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken. Het hangt natuurlijk ook af van de financiële middelen van de organisatie. Als er geen geld is, dan kan er ook niets vergoed worden.

 

Als je vrijwilliger wordt en je vindt een vergoeding belangrijk, dan is het verstandig hierover voor je begint met de organisatie te spreken.

 

Aftrekken als gift


De mogelijkheid bestaat als vrijwilliger de onkostenvergoeding als gift op te voeren en zo aftrekbaar te maken voor de belasting. De organisatie dient daarvoor een verklaring op naam op te stellen waarin zij aangeven dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger (of de maximale maand/ jaar vergoeding) als gift aanmerken. Met deze verklaring komt de gift in aanmerking voor de giftenaantrek in de aangifte inkomstenbelasting mits de organisatie een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) is. 

 

 

 Vrijwilligerswerk, UWV en Bijstand: waar moet je rekening mee houden?  


Vrijwilligerswerk doen met een WW-uitkering of bijstandsuitkering mag, als het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken onbetaald worden gedaan bij de (niet-commerciële) organisatie  die het vrijwilligerswerk aanbiedt. Het gaat om vrijwilligerswerk bij zogenaamde ANBI- of SBBI-organisaties. Het aantal uren maakt dan niet uit, als de vrijwilliger maar aan de verplichtingen van het UWV of de bijstand kan blijven voldoen.

 

Vrijwilliger met een uitkering van UWV?
Als je een uitkering krijgt van het UWV en je wilt vrijwilligerswerk gaan doen, is het belangrijk om dat aan het UWV te melden. Deze instantie toetst dan of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk volgens de regeling. Daarnaast moet je natuurlijk kunnen blijven voldoen aan jouw andere verplichtingen voor het UWV.

Ook voorheen betaald werk kan vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie. Voorwaarde is dat het werk minimaal een jaar lang niet gedaan is door een betaalde medewerker. Dit staat in de regeling om verdringing  van banen te voorkomen.

De instelling waar de werkzaamheden worden verricht moet een maatschappelijk doel hebben of bijdragen aan maatschappelijk nut. Hieronder wordt verstaan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI. Welzijn Teylingen is bijvoorbeeld een ANBI-organisatie.

 

Als je het vrijwilligerswerk al deed voor je werkloos werd, mag je dat in principe blijven doen.  Het soort activiteiten en het aantal uren moet dan wel gelijk blijven. Het is wel verplicht om jouw vrijwilligerswerk te melden.

 

Voor de precieze uitleg van de regels kun je het beste contact opnemen met de ISD. Deze dienst bepaalt hoe in jouw situatie de regels worden toegepast. Als je een uitkering krijgt van de ISD en je doet vrijwilligerswerk, kun je het beste contact opnemen met het UWV. Het UWV of de Sociale Dienst (ISD) bepaalt hoe in jouw situatie de regels worden toegepast.

 

Vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers met een UWV-uitkering

Soms krijg je een onkostenvergoeding voor je vrijwilligerswerk. Met ingang van 2021 is de maximale vrijgestelde onkostenvergoeding € 180 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.800 per jaar. Ook geldt er een maximumvergoeding per uur (afhankelijk van je leeftijd). Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.

 

Krijg je niet meer dan € 180 per maand en € 1.800 per jaar? Dan heeft dit in principe geen gevolgen voor je uitkering van het UWV. Ontvang je een hogere onkostenvergoeding? Dan gaat het UWV ervan uit dat je betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk.Het bedrag van de vergoeding wordt dan afgetrokken van de uitkering.

In principe mogen uitkeringsgerechtigden van de ISD hetzelfde ontvangen als andere vrijwilligers, behalve mensen jonger dan 27 die een bijstandsuitkering ontvangen. Zij zijn in de Participatiewet uitgezonderd en het is verstandig dat zij bij de Sociale Dienst controleren of zij echt de regels volgen. Ook is het mogelijk dat de uitkeringsinstanties aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld een meldingsplicht. Het is daarom altijd verstandig om bij de uitkeringsinstantie te informeren naar de regels rondom de uitkering en het doen van vrijwilligerswerk. Ook voor ondernemers in de bijstand is vrijstelling mogelijk, maar check dity vooraf goed bij de ISD.  

 

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)  soms gratis


Voor bepaald vrijwilligerswerk vragen organisaties hun vrijwilligers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG kan bijvoorbeeld gewenst zijn voor situaties waarin de vrijwilliger werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Het aanvragen van een VOG is gratis wanneer vrijwilligers werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie vraagt  de VOG aan.

 

De vrijwilligersorganisatie moet daarvoor voldoen aan een aantal voorwaarden, o.a. dat de organisatie een actief preventie- en integriteitsbeleid voert om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Er moet tenminste een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.

 

Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.

 

Meer informatie over het aanvragen van een VOG vindt u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om goed om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. De website www.inveiligehanden.nl geeft informatie.

 

Hoe ben je verzekerd bij vrijwilligerswerk?


Voor alle vrijwilligers die actief zijn voor een organisatie uit Teylingen heeft de gemeente een (aanvullende) verzekering afgesloten. Deze verzekering is voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke stagiairs en iedereen die in het kader van ‘tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doet. Deze dekt vrijwel alle risico’s die zijn verbonden aan het vrijwilligerswerk of de mantelzorg.

 

De verzekering is bedoeld voor alle personen die in enig organisatorisch verband werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de samenleving. Zo zijn bijvoorbeeld alle mensen die voor de kinderboerderijen werken of vrijwilliger zijn in een verzorgingshuis verzekerd. Maar ook een leesmoeder op school of een voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind. Uitgesloten zijn de leden van de vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers. En verenigingen van eigenaren. Daarnaast kunnen mantelzorgers een beroep doen op de verzekering.

 

Hoe te handelen bij schade of aansprakelijkheid
Voor het indienen van een schadeclaim gaat u naar de website van de gemeente Teylingen. Controleer eerst of de schade op een andere verzekering is te verhalen. Als er een andere verzekering is, dan gaat die voor de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

 

Vrijwilliger bij Welzijn Teylingen
Voor onze eigen vrijwilligers heeft Welzijn Teylingen een aanvullende verzekering afgesloten, o.a. voor inzittendenvervoer.  Ben je vrijwilliger van Welzijn Teylingen en heeft zich tijdens het vrijwilligerswerk schade voorgedaan, neem dan contact met ons op.

 

IVA training "Instructie Verantwoordelijk Alcoholgebruik" e-learing

 

Clubs met een kantine of die op een andere manier drank verkopen, zetten daar vaak ouders of andere vrijwilligers voor in. Het is verplicht dat deze barmedewerkers de IVA-training hebben gevolgd. Dat kan ook online. Kijk op de Vrijwilligersacademie van onze website om je in te

 

 
Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig?


Bekijk het 7-stappenplan van het NOV

Informatie voor organisaties en vrijwilligers

Op deze pagina vind je informatie die van belang zijn voor zowel vrijwilligersorganisaties als (toekomstig) vrijwilligers. Is het toch niet helemaal duidelijk? Neem dan vooral contact met ons op.

Bekijk het onderstaande menu voor alle onderwerpen. Klik op het onderwerp dat jou interesseert, je krijgt dan gelijk de juiste informatie te zien.

 

Dit is waarom bestuursleden wel komen! 

Wie bestuursleden zoekt kan wel wat goede hulp gebruiken. Veel organisaties vinden het lastig geschikte opvolgers te vinden. 

Heleen van Egmond van de Happy Volunteer heeft zich gespecialiseerd in tips en trainingen voor vrijwilligersorganisaties. Op haar site heeft ze ook een lezenswaardige blog over het vinden van bestuursleden. Belangrijkste tip: vertel (met passie) wat het bestuurswerk zo de moeite waard maakt. 

Zelf werd ze geïnspireerd door de volgende quotes: “Het is gewoon mooi om een club vooruit te kunnen helpen.” “Je zet je in en krijgt ook echt dingen gedaan.” “Je kunt er veel van leren.” 

Meer tips lezen van Heleen van Egmond? Klik hier

 

Ook de Zonnebloem geeft op haar site een reeks tips om bestuursleden te werven. Hun belangrijkste punten: denk goed na waar mogelijke kandidaten zijn te vinden (bijvoorbeeld mensen uit de politiek), benader hen actief (hen vragen benadrukt dat ze het kunnen) en denk niet voor een ander ("zal wel te druk zijn").

 

En als laatste wat suggesties uit de wereld van patientenorganisaties, op de site van PGO-Support. Andere core-business dan de meeste vrijwilligersorganisaties in Teylingen, maar de tiops zijn net zo waardevol. Doe er je voordeel mee!

 

Blijf vooral positief in je werving. En luister goed naar reacties van mensen die je vraagt, want daar kun je weer van leren voor een volgende kandidaat. 

 

Waarom zou jíj nou vrijwilligerswerk gaan doen?

Mensen gaan om allerlei verschillende redenen vrijwilligerswerk doen. Er is vast wel iets bij, wat bij jou past.

 • Uit idealisme. Iets kunnen verbeteren aan de wereld. Bijvoorbeeld milieu, levensomstandigheden van groepen mensen, belangenbehartiging, allerlei werkgroepen (Fair Trade, dementie, adviesraad, ..).
 • Omdat jouw werkgever daar gelegenheid voor geeft. Bedrijven doen zo aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Iets doen voor een ander, meestal in direct contact met die ander; de ander heeft een gezicht. Bijvoorbeeld voor iemand boodschappen doen, maatje zijn, gastvrouw zijn in een ontmoetingsgroep, een ander of anderen blij maken, opvrolijken, uit isolement halen. Of de leefsituatie van een ander verbeteren.
 • Jouw talent inzetten voor een ander: bijvoorbeeld als financieel expert, of iemand met zorgervaring, of vanuit je werksituatie buddy zijn voor een jongere.
 • Omdat het zo hoort (van huis uit, vanuit de kerk, ..): iedereen moet iets doen voor de maatschappij.
 • Zelf ergens bij horen, deel uitmaken van een groep of een gemeenschap. Maar ook kleiner: gezelligheid met de groep van vrijwilligers waar je mee samenwerkt. Anderen die blij zijn dat je er ook bent. Of gewoon een groep van gelijkgestemden, vrienden die hetzelfde leuk vinden.
 • Voorkomen van vereenzaming of negatieve gevoelens: door contacten op te zoeken minder alleen zijn, een reden hebben om de deur uit te gaan. Er is iemand die op je wacht.
 • Gewaardeerd worden om wat je doet, toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld door je rol in de groep, jouw talent, de uren die je kunt besteden voor de club, het verschil dat je maakt voor een ander.
 • Verbeteren van je CV: vaardigheden opdoen of verbeteren, relevante ervaring opdoen, netwerk vergroten, aantoonbaar maatschappelijk bezig, ….
 • Iets nieuws leren: iets anders doen dan je al kan, of iets wat je kunt verder ontwikkelen.
 • Een zakcentje verdienen: je mag per jaar 1800 euro belastingvrij vrijwilligersvergoeding ontvangen en dit bedrag is ook vrijgesteld voor de uitkering (mits in overleg met de uitkeringsinstantie).
 • Je hobby kunnen doen.  Gewoon mogen doen wat je het allerleukste vindt. Bijvoorbeeld tuinieren, of klussen, of lesgeven, brandje blussen, sportief bezig zijn, …….
 • Omdat vrijwilligerswerk heel leuk kan zijn!

En waarschijnlijk kun je voor jezelf ook nog heel andere redenen verzinnen.

 

Vrijwilligerswerk en belasting

De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is in 2021 verhoogd naar € 1.800 per jaar.

De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is geen betaling voor het doen van. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Als het totaal bedrag van vergoedingen (financiëel en in natura) onder de €180 per maand en €1.800 per jaar blijft, zijn bewijzen dat de vrijwilliger deze kosten daarwerkelijk heeft gemaakt niet nodig en hoeft ook geen belasting betaald te worden over de vergoeding.

 

Het grote voordeel van deze regeling: Zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeven zowel vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger deze onkosten niet aan te tonen. Zij hoeven hiervoor geen administratie bij te houden, dus geen bonnetjes of urenadministratie, en de ontvangen bedragen hoeven zij ook niet door te geven aan de Belastingdient.

 

De vrijwilligersregeling is een vergoeding van alle gemaakte onkosten, dus inclusief reiskosten en vergoedingen in natura. Ook maakt het niet uit of je deze onkosten bij verschillende organisaties hebt gemaakt. Zodra het totaal aan vergoedingen een van de maximale bedragen van €180 per maand en €1.800 per jaar overschrijdt, is de vrijwilligersregeling niet meer van toepassing, dat heeft consequenties.

 

Wie betaalt de vergoeding?


De vrijwilligersorganisatie waar de vrijwilliger werkzaam is, betaalt de vrijwilligersvergoeding of een andere onkostenvergoeding. De organisatie is echter niet verplicht om een vergoeding te betalen. Als alternatief kan een organisatie de mogelijkheid bieden de vergoeding aftrekbaar te maken. De vrijwilliger heeft dan ook geen recht op een vergoeding. Wel vinden veel vrijwilligersorganisaties het principieel wel zo netjes als de vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken. Het hangt natuurlijk ook af van de financiële middelen van de organisatie. Als er geen geld is, dan kan er ook niets vergoed worden.

 

Als je vrijwilliger wordt en je vindt een vergoeding belangrijk, dan is het verstandig hierover voor je begint met de organisatie te spreken.

 

Aftrekken als gift


De mogelijkheid bestaat als vrijwilliger de onkostenvergoeding als gift op te voeren en zo aftrekbaar te maken voor de belasting. De organisatie dient daarvoor een verklaring op naam op te stellen waarin zij aangeven dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger (of de maximale maand/ jaar vergoeding) als gift aanmerken. Met deze verklaring komt de gift in aanmerking voor de giftenaantrek in de aangifte inkomstenbelasting mits de organisatie een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) is. 

 

 

 Vrijwilligerswerk, UWV en Bijstand: waar moet je rekening mee houden?  


Vrijwilligerswerk doen met een WW-uitkering of bijstandsuitkering mag, als het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken onbetaald worden gedaan bij de (niet-commerciële) organisatie  die het vrijwilligerswerk aanbiedt. Het gaat om vrijwilligerswerk bij zogenaamde ANBI- of SBBI-organisaties. Het aantal uren maakt dan niet uit, als de vrijwilliger maar aan de verplichtingen van het UWV of de bijstand kan blijven voldoen.

 

Vrijwilliger met een uitkering van UWV?
Als je een uitkering krijgt van het UWV en je wilt vrijwilligerswerk gaan doen, is het belangrijk om dat aan het UWV te melden. Deze instantie toetst dan of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk volgens de regeling. Daarnaast moet je natuurlijk kunnen blijven voldoen aan jouw andere verplichtingen voor het UWV.

Ook voorheen betaald werk kan vrijwilligerswerk zijn bij een organisatie. Voorwaarde is dat het werk minimaal een jaar lang niet gedaan is door een betaalde medewerker. Dit staat in de regeling om verdringing  van banen te voorkomen.

De instelling waar de werkzaamheden worden verricht moet een maatschappelijk doel hebben of bijdragen aan maatschappelijk nut. Hieronder wordt verstaan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI. Welzijn Teylingen is bijvoorbeeld een ANBI-organisatie.

 

Als je het vrijwilligerswerk al deed voor je werkloos werd, mag je dat in principe blijven doen.  Het soort activiteiten en het aantal uren moet dan wel gelijk blijven. Het is wel verplicht om jouw vrijwilligerswerk te melden.

 

Voor de precieze uitleg van de regels kun je het beste contact opnemen met de ISD. Deze dienst bepaalt hoe in jouw situatie de regels worden toegepast. Als je een uitkering krijgt van de ISD en je doet vrijwilligerswerk, kun je het beste contact opnemen met het UWV. Het UWV of de Sociale Dienst (ISD) bepaalt hoe in jouw situatie de regels worden toegepast.

 

Vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers met een UWV-uitkering

Soms krijg je een onkostenvergoeding voor je vrijwilligerswerk. Met ingang van 2021 is de maximale vrijgestelde onkostenvergoeding € 180 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.800 per jaar. Ook geldt er een maximumvergoeding per uur (afhankelijk van je leeftijd). Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.

 

Krijg je niet meer dan € 180 per maand en € 1.800 per jaar? Dan heeft dit in principe geen gevolgen voor je uitkering van het UWV. Ontvang je een hogere onkostenvergoeding? Dan gaat het UWV ervan uit dat je betaald werk doet en geen vrijwilligerswerk.Het bedrag van de vergoeding wordt dan afgetrokken van de uitkering.

In principe mogen uitkeringsgerechtigden van de ISD hetzelfde ontvangen als andere vrijwilligers, behalve mensen jonger dan 27 die een bijstandsuitkering ontvangen. Zij zijn in de Participatiewet uitgezonderd en het is verstandig dat zij bij de Sociale Dienst controleren of zij echt de regels volgen. Ook is het mogelijk dat de uitkeringsinstanties aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld een meldingsplicht. Het is daarom altijd verstandig om bij de uitkeringsinstantie te informeren naar de regels rondom de uitkering en het doen van vrijwilligerswerk. Ook voor ondernemers in de bijstand is vrijstelling mogelijk, maar check dity vooraf goed bij de ISD.  

 

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)  soms gratis


Voor bepaald vrijwilligerswerk vragen organisaties hun vrijwilligers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG kan bijvoorbeeld gewenst zijn voor situaties waarin de vrijwilliger werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Het aanvragen van een VOG is gratis wanneer vrijwilligers werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie vraagt  de VOG aan.

 

De vrijwilligersorganisatie moet daarvoor voldoen aan een aantal voorwaarden, o.a. dat de organisatie een actief preventie- en integriteitsbeleid voert om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Er moet tenminste een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.

 

Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.

 

Meer informatie over het aanvragen van een VOG vindt u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om goed om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. De website www.inveiligehanden.nl geeft informatie.

 

Hoe ben je verzekerd bij vrijwilligerswerk?


Voor alle vrijwilligers die actief zijn voor een organisatie uit Teylingen heeft de gemeente een (aanvullende) verzekering afgesloten. Deze verzekering is voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke stagiairs en iedereen die in het kader van ‘tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doet. Deze dekt vrijwel alle risico’s die zijn verbonden aan het vrijwilligerswerk of de mantelzorg.

 

De verzekering is bedoeld voor alle personen die in enig organisatorisch verband werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de samenleving. Zo zijn bijvoorbeeld alle mensen die voor de kinderboerderijen werken of vrijwilliger zijn in een verzorgingshuis verzekerd. Maar ook een leesmoeder op school of een voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind. Uitgesloten zijn de leden van de vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers. En verenigingen van eigenaren. Daarnaast kunnen mantelzorgers een beroep doen op de verzekering.

 

Hoe te handelen bij schade of aansprakelijkheid
Voor het indienen van een schadeclaim gaat u naar de website van de gemeente Teylingen. Controleer eerst of de schade op een andere verzekering is te verhalen. Als er een andere verzekering is, dan gaat die voor de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

 

Vrijwilliger bij Welzijn Teylingen
Voor onze eigen vrijwilligers heeft Welzijn Teylingen een aanvullende verzekering afgesloten, o.a. voor inzittendenvervoer.  Ben je vrijwilliger van Welzijn Teylingen en heeft zich tijdens het vrijwilligerswerk schade voorgedaan, neem dan contact met ons op.

 

IVA training "Instructie Verantwoordelijk Alcoholgebruik" e-learing

 

Clubs met een kantine of die op een andere manier drank verkopen, zetten daar vaak ouders of andere vrijwilligers voor in. Het is verplicht dat deze barmedewerkers de IVA-training hebben gevolgd. Dat kan ook online. Kijk op de Vrijwilligersacademie van onze website om je in te

 

 
Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig?


Bekijk het 7-stappenplan van het NOV